Khoản và Điều Kiện

Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng (dưới đây gọi là chúng tôi) thì khách hàng phải chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện nêu trong bảng Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng này. Nếu có bất kỳ tranh chấp xảy ra giữa các bên thì sẽ được xử lý theo Luật Việt Nam hiện hành.

 • Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào (bao gồm việc giảm lợi nhuận dự kiến); chi phí khiếu nại, gây ra bởi lổi trang web hoặc do thiếu sót; hoặc thông tin/tài liệu chưa được cập nhật hiển thị đúng vào thời điểm quy định: điều này bao gồm việc mất dữ liệu, việc chậm trễ và/hoặc gián đoạn dịch vụ hay sự cố của thiết bị từ các đại lý, các lập trình viên làm bán thời gian hoặc từ các công ty liên kết; sự chậm trễ của bên thứ ba bao gồm việc cung cấp tên miền, thông tin FTP và dịch vụ lưu trữ web hay hình ảnh/đồ họa. Một dự án sẽ được coi là hoàn thành ngay cả khi các điều ở trên được áp dụng.
 • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về nội dung trong các trang của mình bao gồm bất kỳ quyền hoạt động kinh doanh hợp pháp và rằng nội dung của các trang này không vi phạm các điều khoản quy định trong Luật Việt Nam và quốc tế. Khách hàng cũng chịu trách nhiệm về tất cả hình ảnh, văn bản và biểu tượng được sử dụng trong trang web của mình. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi và các bên liên quan trong việc xây dựng dự án sẽ không chịu bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng các yếu tố thông tin được cung cấp bởi khách hàng.
 • Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo mật của bất kỳ thông tin, bí mật hay vấn đề về bản quyền liên quan đến thông tin trên trang web của mình.
 • Chúng tôi có quyền không chấp nhận các dự án mang tính chất phân biệt chủng tộc, khiêu dâm hoặc bất cứ nội dung phản động. Chúng tôi có quyền loại bỏ các tài liệu được xem là không hợp lệ ra khỏi website khách hàng mà không cần thông báo trước.
 • Khách hàng đồng ý ứng trước 50% tổng chi phí xây dựng dự án và chi phí này sẽ được trả cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký kêt hợp đồng. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng dự án ngay khi nhận được khoản chi phí này.
 • Khách hàng đồng ý rằng 50% dư nợ sẽ được chi trả cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc dự án. Tuy nhiên sau 06 tháng kể từ ngày bắt đầu dự án dư nợ cũng sẽ được tất toán cho chúng tôi ngay cả khi dự án chưa hoàn thành do chậm trể trong việc cung cấp thông tin từ khách hàng.
 • Một trang web được xem như hoàn thành không bao gồm các yếu tố (1) tích hợp hệ thống thanh toán qua ngân hàng, (2) nâng cấp trang web thành trang web của tổ chức thứ ba, (3) vấn đề tên miền, tên truy cập hay mật khẩu. Những yếu tố này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 • Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào cũng sẽ được tính vào chi phí phát sinh dựa trên khung giá dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ không tháo gỡ website của khách hàng nhằm bồi hoàn cho chi phí mà khách hàng bỏ ra.
 • Trường hợp khách hàng hủy bỏ cuộc hẹn với chúng tôi mà không thông báo trước trong vòng 24h thì phải trả một khoản phí tương đương 200,000 VND. Khoản phí này sẽ được đưa vào hóa đơn thanh toán sau cùng.
 • Nếu khách hàng muốn hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng một trang web thì phải chịu các khoản chi phí sau:
  • 50% tổng chi phí xây dựng dự án đã ứng trước
  • Tất cả các chi phí phát sinh
  • Tất cả các chi phí liên quan dự án
  • Yêu cầu hủy bỏ một dự án phải được thực hiện bằng văn bản bản gồm chữ ký của người có thẩm quyền từ phía khách hàng.
 • Yêu cầu tạm ngưng việc xây dựng dự án phải được thực hiện bằng văn bản gồm chữ ký của người có thẩm quyền từ phía khách hàng. Thời gian tạm ngưng không vượt quá 30 ngày kể từ ngày văn bản tạm ngưng dự án được đồng thuận.
 • Khách hàng sẽ được giảm giá phát triển một trang web mới khi đăng ký sử dụng dịch vụ lưu trữ website (web hosting) đó của chúng tôi. Khách hàng có thể chấm dứt việc sử dụng gói dịch vụ lưu trữ website phải thỏa 02 điều kiện sau:
  • thời gian khách hàng đã sử dụng gói dịch vụ này của chúng tôi tối thiểu là 12 tháng
  • khách hàng đồng ý hoàn trả lại toàn bộ chi phí giảm giá phát triển trang web.
 • Tên miền được mua thay mặt cho khách hàng bởi chúng tôi sẽ được tự động gia hạn hàng năm và chi phí sẽ được tính theo giá thị trường.
 • Tất cả các khách hàng có nhu cầu chi trả phí lưu trữ website hàng tháng sẽ được yêu cầu cung cấp một thẻ tín dụng hợp lệ hoặc tờ Séc kỳ hạn từ một năm trở lên.
 • Dự án được xây dựng bởi chúng tôi sẽ có dòng chữ “Được thiết kế bởi PM Phượng Hoàng” hoặc ” Thiết kế bởi PH” ở cuối trang chủ. Trường hợp khách hàng cá nhân không muốn đặt thông tin của chúng tôi trên website thì sẽ chi trả thêm một khoản chi phí nhỏ vào hóa đơn thanh toán cuối cùng.

9 out of 10 based on 24 ratings. 5 user reviews.