Website cá nhân

Các module cơ bản của website Giao diện người sử dụng Quản trị admin
1. Trang chủ

- Thiết kế trang chủ của website, sử dụng các công cụ đồ họa mới nhất.

- Thiết kế Banner động, các thành phần ảnh động, video…

- Bao gồm thiết kế 01 trang giao diện dùng cho cả trang chủ và các trang trong.

- Thiết kế đẹp, ấn tượng, phong cách và không trùng lắp.

- Thay đổi banner hiển thị
2. Tiểu sử

- Giới thiệu về tiểu sử của cá nhân

- Thêm/xóa/sửa các bài viết giới thiệu về cá nhân
3. Lĩnh vực hoạt động và thành tựu đạt được

- Giới thiệu các lĩnh vực mà cá nhân hoạt động

- Thể hiện các thành tựu cá nhân đạt được trong các lĩnh vực hoạt động

- Thêm/xóa/sửa bài viết về lĩnh vực hoạt động

- Thêm/xóa/sửa các thành tựu

4. Module tin tức/sự kiện

- Sắp xếp theo các danh mục

- Chi tiết từng tin tức/sự kiện theo dạng text

- Thêm/xóa/sửa danh mục tin tức/sự kiện

- Thêm/xóa/sửa từng tin tức/sự kiện.

5. Photos

- Phân loại photos thành các danh mục được sắp xếp theo thời gian.

- Hiển thị chi tiết hình ảnh, bao gồm hình ảnh và môt tả sơ bộ về hình ảnh

- Tỉ giá….
- Thêm/xóa/sửa các danh mục photos

- Thêm/xóa/sửa hình ảnh và chi tiết.

6. Videos - Hiển thị các videos theo thời gian - Thêm/xóa/sửa các videos
9. Module tìm kiếm - Hệ thống tìm kiếm linh hoạt cho phép tìm kiếm theo nhiều lựa chọn.  
10. Module thống kê

- Thống kê lượt truy cập tính đến thời điểm hiện tại

- Lượt truy cập theo ngày/tháng/năm

- Bật/tắt chế độ hiển thị thống kê bên ngoài website
- 11. Module liên kế website - Hiển thị lựa chọn website muốn được liên kết đến - Thêm/xóa/sửa các liên kết website
13. SEO ( cơ bản)

- Trang web được tối ưu hóa hoạt động dễ dàng và hỗ trợ tối đa cho các công cụ tìm kiếm Search Engine

- Quản trị meta cho trang chủ (Tiêu đề, miêu tả, từ khóa)

- URL thân thiện với bộ máy tìm kiếm

Yêu cầu thêm Quý khách có thể yêu cầu thêm các module khác cho website doanh nghiệp của mình

Một số dự án đã hoàn thành

9 out of 10 based on 24 ratings. 5 user reviews.